Quy định về sửa đơn giá của mặt hàng xuất nhập khẩu

Quy định về sửa đơn giá của mặt hàng xuất nhập khẩu

Trong quá trình mở tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu, một trong những lỗi các doanh nghiệp thường mắc phải là khai sai trị giá đơn hàng. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng hiểu đúng về lỗi này và phương thức xử lý như thế nào. Dưới đây là một số quy định về việc sửa giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu

Theo thông tư 38 của Bộ Tài chính, thì việc khai sai trị giá hàng thuộc vào khai báo bổ sung hồ sơ quan hải quan theo quy định: “Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra”

Theo đó, hàng hóa xuất nhập khẩu được sửa đổi trị giá hàng trong thời hạn 60 ngày. Với điều kiện cơ quan Hải quan chưa tiến hành kiểm tra sau thông quan. Và hàng hóa xuất nhập khẩu không thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng quản lý chuyên ngành, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Xử phạt hành chính đối với vi phạm khai sai trị giá hàng

Trường hợp miễn trách:

Các chủ thể sau đây sẽ không bị xử phạt hành chính khi sai phạm:

-Các trường hợp được khai bổ sung giá trị hàng hóa trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

-Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm nhưng số tiền thuế chênh lệch không quá 500.000 đồng đối với trường hợp vi phạm do cá nhân thực hiện hoặc 2.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm do tổ chức thực hiện.

Mức phạt cho sai phạm khai sai trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu

Đối tượng có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thì ngoài việc nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định còn bị xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế.

Các hành vi bị xử phạt:

-Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ khai thuế quá 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày thông quan hàng hóa nhưng trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra

-Không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất, mức thuế, xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhưng người nộp thuế đã tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau thời Điểm cơ quan hải quan kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan và trước thời Điểm thông quan hàng hóa….

Kết luận

Trên đây là một số quy định về trường hợp xử lý các trường hợp khai sai trị giá hàng xuất nhập khẩu. Tùy tình tiết và mức độ nghiêm trọng của sự việc, cơ quan hải quan quản lý sẽ áp dụng biện pháp phù hợp

Mọi thắc mắc, nhu cầu tư vấn, quý doanh nghiệp có thể liên hệ:

Hotline: 0979 059 193

Hot mail: contact@mlc-ttl.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s