Xử phạt vi phạm thời hạn bổ sung giấy kiểm tra chất lượng nhà nước

Xử phạt vi phạm thời hạn bổ sung giấy kiểm tra chất lượng nhà nước

Một trong những vấn đề cần lưu ý khi tiến hành nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam là hàng hóa có thuộc danh mục hàng hóa chịu kiểm tra chuyên ngành hay không? Và quy định, trình tự tiến hành kiểm tra chất lượng chuyên ngành như thế nào?

Và đối với hàng hóa thuộc danh mục kiểm tra chất lượng nhà nước, doanh nghiệp nhập khẩu có quyền được mang hàng bảo quản và nợ giấy kiểm  tra chất lượng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đôi khi doanh nghiệp không kịp bổ sung giấy kiểm tra chất lượng nhà nước cho cơ quan hải quan. Dẫn tới bị phạt và xử phạt hành chính

Vậy khi doanh nghiệp bổ sung kết quả kiểm tra chất lượng nhà nước thì quá thời hạn sẽ bị lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định nào?

Xử lý chậm nộp kết quả kiểm tra và vi phạm đưa hàng về bảo quản

Theo Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Trường hợp cơ quan kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan có trách nhiệm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản trừ trường hợp việc kiểm tra kéo dài theo xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành”

Căn cứ vào quy định trên, nếu quá thời hạn 30 ngày mà cơ quan quản lý Hải quan chưa nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành, hoặc cơ quan hải quan có thông tin về việc lô hàng nhập khẩu không được bảo quản theo đúng quy định của pháp luật thì Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan chủ trì việc kiểm tra hoặc phối hợp với cơ quan hải quan nơi có địa điểm bảo quản kiểm tra việc bảo quản hàng hóa của người khai hải quan và xử lý theo quy định.

Quy định về xử phạt hành chính khi vi phạm

-Trong thời gian 01 năm kể từ ngày bị xử phạt về hành vi tự ý phá dỡ niêm phong; tráo đổi hàng hóa, tự ý đưa hàng hóa ra lưu thông, sử dụng; bảo quản hàng hóa không đúng địa điểm đăng ký với cơ quan hải quan

-Trong thời gian 06 tháng kể từ ngày bị xử phạt về hành vi vi phạm bị lập biên bản nếu vi phạm quy định về thời hạn nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành nêu tại điểm a khoản này.

Kết luận

Căn cứ vào các quy định, khi doanh nghiệp bổ sung chậm kết quả kiểm tra chất lượng nhà nước, sẽ bị lập Biên bản vi phạm hành chính và không giải quyết cho mang hàng về bảo quản.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s