Những quy định về CO giáp lưng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Những quy định về CO giáp lưng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

CO-Certifcate of Origin là giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Thường đi kèm cùng bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo các hiệp định thương mại FTA.

CO giáp lưng là gì ?

CO giáp lưng (Back-To-Back Preferential Certificate of Origin) được cấp bởi các cơ quan cấp trong nước Hiệp định thương mại tự do (FTA) trung gian để tái xuất hàng hóa, dựa trên CO ưu đãi do Bên xuất khẩu đầu tiên cấp. Theo đó, hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua một nước trung gian mà không làm mất xuất xứ của nó.

Điều kiện xin cấp CO giáp lưng

Theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT của Bộ Công thương, thì Tổ chức cấp C/O của Nước thành viên trung gian có thể cấp C/O giáp lưng nếu có đơn đề nghị cấp C/O giáp lưng của người xuất khẩu, với điều kiện:

– Người nhập khẩu của Bên thành viên trung gian phải đồng thời là Người xuất khẩu đề nghị cấp C/O giáp lưng tại Bên thành viên trung gian đó

– Người đề nghị cấp C/O giáp lưng phải xuất trình C/O bản gốc còn hiệu lực

– Người đề nghị cấp C/O giáp lưng xuất trình C/O bản gốc còn hiệu lực. Trong trường hợp không xuất trình được bản gốc C/O, Người đề nghị cấp C/O giáp lưng phải xuất trình bản sao chứng thực của C/O đó;

– C/O giáp lưng được cấp phải bao gồm một số thông tin như trên C/O gốc. Các ô trong C/O giáp lưng phải được điền đầy đủ. Giá FOB của Nước thành viên tại ô số 9 phải được ghi trong C/O giáp lưng

Cũng theo quy định trên, thì hàng hóa nhập khẩu có sử dụng CO giáp lưng sẽ không phải đổi nhãn mác hàng hóa.

Một số nhầm lẫn khi sử dụng CO giáp lưng

-CO giáp lưng khác với CO 3 bên. Hai mẫu CO này đều áp dụng trong trường hợp giao dịch thương mại quốc tế được diễn ra giữa 3 bên. Tuy nhiên, CO giáp lưng dùng trong trường hợp hàng hóa không đi thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, mà đi qua nước trung gian. Ngược lại, CO 3 bên dùng trong trường hợp hàng hóa đi thẳng từ nước xuất khẩu sang nước nhập khẩu, hóa đơn được phát hành bởi bên thứ 3

-CO giáp lưng chỉ được áp dụng đối với các nước thành viên có chung Hiệp định thương mại tự do FTA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s