Thủ tục hủy tờ khai xuất nhập khẩu

Thủ tục hủy tờ khai xuất nhập khẩu

Khai báo hải quan là công việc quen thuộc của bộ phận xuất nhập khẩu trong mỗi doanh nghiệp. Mỗi khi tiến hành xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp đều phải khai báo với hải quan về chi tiết vê chuyến hàng, qua đó cơ quan nhà nước có năm được thông tin và tiện cho việc quản lý

Khái niệm tờ khai hải quan

Tờ khai hải quan là văn bản mà trên đó, chủ hàng khai báo với lực lượng kiểm soát khi tiến hành mua bán hàng hóa qua lãnh thổ hải quan. Có thể xem tờ khai hải quan là không thể thiếu, nếu không hoạt động xuất nhập khẩu sẽ phải dừng lại.

Nội dung trên tờ khai hải quan được quy định chi tiết trong thông tư 15/2012/TT-BTC của Bộ tài chính.

Quy định hủy tờ khai xuất nhập khẩu

Trình tự thực hiện

– Doanh nghiệp trực tiếp đến trụ sở cơ quan hải quan đề nghị được phép hủy tờ khai hải quan đã được đăng ký trước đó. Hoặc doanh nghiệp có thể tiến hành hủy tờ khai hải quan qua website Dịch vụ công của Tổng cục Hải quan.

– Cơ quan hải quan xem xét việc hủy tờ khai hải quan đã đăng ký

Hồ sơ xin hủy tờ khai xuất nhập khẩu

Để hủy được tờ khai, chủ hàng cần chuẩn bị đầy đủ 01 hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị huỷ theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC;

– Các chứng từ chứng minh thực tế hàng hoá không xuất khẩu, nhập khẩu (đối với các trường hợp có yêu cầu phải chứng minh)

Cách khác, doanh nghiệp tiến hành ký chứng từ điện tử và nộp lên hệ thống của Hải quan

Các trường hợp phải hủy tờ khai hải quan

Khi tiến hành xuất nhập khẩu hàng hóa, chủ hàng có quyền và nghĩa vụ hủy tờ khai khi gặp các trường hợp sau:

– Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế nhưng không có hàng nhập khẩu đến cửa khẩu nhập hoặc hàng xuất khẩu chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

– Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan không xuất trình hồ sơ hải quan trong trường hợp phải xuất trình hồ sơ hải quan để cơ quan hải quan kiểm tra;

– Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan chưa xuất trình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra thực tế để cơ quan hải quan kiểm tra;

– Tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố;

– Khai nhiều tờ khai cho cùng một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu (khai trùng thông tin tờ khai);

– Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng thực tế không xuất khẩu;

– Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được đăng ký, nhưng thực tế hàng hóa không nhập khẩu hoặc hàng hóa chưa đưa qua khu vực giám sát;

– Khai sai các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Liên hệ tư vấn thủ tục hải quan xuất nhập khẩu

MLC logistics là công ty forwarder  liên doanh giữa Nhật Bản và Việt Nam. Ngoài thế mạnh về vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, đường hàng không, đội ngũ nhân viên của MLC đều có nhiều kinh nghiệp về chứng từ, thủ tục hải quan

Bất cứ khi nào, quý khách hàng có thể liên hệ, MLC sẵn sàng tư vấn 24/24

Hotline: 0979 059 193

Hot mail: contact@mlc-ttl.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s